საქარგავი ნაკრებების პირველი ინტერნეტ მაღაზია საქართველოში,
შეკვეთის მიწოდებისა და გადახდის წესები:


ინტერნეტ-მაღაზია ახორციელებს საქონლის მიწოდებას ფოსტით მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში, ასევე ქ. თბილისის ფარგლებში - კურიერული მომსახურების გამოყენებით. 200 ლარზე ნაკლები ღირებულების შეკვეთებისათვის კურიერული მომსახურების საფასურია 5 ლ, ხოლო 200 ლარზე უფრო მეტი ღირებულების შეკვეთებისათვის მომსახურება უფასოა.

შეკვეთების შესრულება, როგორც საქართველოს ფარგლებს გარეთ ასევე საქართველოს ფარგლებში, ხორციელდება მხოლოდ წინასწარი გადახდის წესით.

წინასწარი გადახდის წესით შეკვეთის შემთხვევაში, გაფორმებისათვის საჭირო ყველა რეკვიზიტს ჩვენ მოგაწვდით.

საქართველოს ფარგლებში საფოსტო შეკვეთის შესრულებისას, გზავნილის საფასურის გადახდა ხდება შეკვეთის მიღების მომენტში.

საფოსტო ხარჯები შეადგენს შეკვეთის ღირებულების 8%.

წინასწარი გადახდის წესის გამოყენების შემთხვევაში, ადრესატისადმი შეკვეთის გაგზავნა ხორციელდება გადახდის მომენტიდან 2 დღის განმავლობაში.

საქართველოს ფარგლებში, ადრესატამდე შეკვეთის მიწოდების დროის ხანგრძლივობა საქართველოს საფოსტო სამსახურის მუშაობის ეფექტურობაზეა დამოკიდებული და 3-6 სამუშაო დღეს არ აღემატება.

ნებისმიერი სახის შეკვეთის შესრულებისათვის აუცილებელი პირობაა წინასწარ დაგვიკავშირდეთ ჩვენი ოფისის ტელეფონზე: (032) 2 305054.

ოფისი მუშაობს ყოველდღე, დილის 10 საათიდან საღამოს 18 საათამდე.